Piscines Magiline

Een veiligheidsvoorziening voor uw zwembad

Zwembaden Magiline > Onze producten > Veiligheid > Een veiligheidsvoorziening voor uw zwembad

Wat moet u kiezen?

Overeenkomstig de geldende Franse wetgeving en de bijbehorende besluiten heeft de eigenaar van een zwembad de verplichting om uiterlijk aan het einde van de werkzaamheden aan het zwembad een genormaliseerde beveiligingsvoorziening te installeren

Een veiligheidsvoorziening voor uw zwembad

Deze wet betreft ingegraven (of half ingegraven), niet afgesloten (dat wil zeggen in de open lucht) privé zwembaden voor individueel of gemeenschappelijk gebruik. Uw keuze moet aansluiten op de wet 2003-9 van 31 januari 2003, de besluiten nr. 2003 - 1389 van 31/12/03 en het besluit nr. 2004 - 499 van 07/06/04.

Er bestaan vier soorten veiligheidsvoorzieningen voor zwembaden :

  • Het veiligheidshek voor zwembaden (norm NF P 90 306)
  • Het alarmsysteem met omtrek- en/of onderdompelingsdetectie (norm NF P 90 307 en Besluit nr. 2009-873 van 16 juli 2009)
  • Het veiligheidsdekzeil voor zwembaden (norm NF P 90 308) (automatisch rolluik, dekzeilen met stangen, veiligheidsdekzeilen of boven de boordstenen gespannen netten...). Niet te verwarren met het soepele drijvende dekzeil.
  • De zwembadoverdekking (norm NF P 90 309)